Kulturní akce

Muzikál „Nestříhat!“ – 13.4.2018

Tento muzikál se odehrál v sále místní sokolovny v podání amaterského, avšak již několik let zkušeného uskupení tzv. Spojených farností.

Muzikál pojednává o Samsonovi, biblické starozákonní postavě s dlouhými vlasy. Měl ukrutnou sílu, kterou mu Bůh dal, ale o kterou přišel díky neblahému vlivu testosteronu na racionální uvažování. Příběh o síle a pýše.

Více na https://spojene-farnosti.webnode.cz/