Živý Betlém

Živý Betlém

Od roku 2000 se obyvatelé Šitbořic pravidelně na Boží hod schází u betlémské stáje v parku obce, kam jsou také pravidelně zváni klienti a pečovatelé z Diakonie v Kloboukách, kterým je zároveň věnován výtěžek sbírky.

Svatou rodinu představují mladé rodiny ze Šitbořic a za doprovodu dětských písní si tak připomínáme narození Ježíše Krista, který tento den slavíme.