Odhalení památníku Viléma Tocháčka

V sobotu 4. 10. 2020 se konalo slavnostní odhalení nově instalované pamětní desky a památníku Viléma Tocháčka, šitbořického mlynáře, který byl popraven gestapem 1. října 1941 na Kaunicových (Kounicových) kolejích v Brně.

Pamětní deska byla poprvé instalována 30. 9. 1945 na budovu mlýna, kde vydržela až do roku 1997. V tomto roce byla po prodeji budovy mlýna do soukromých rukou sejmuta a uložena na obecním úřadě a následně v obecním muzeu. Po vybudování nové lokality pro výstavbu rodinných domů, která dostala název právě po Vilému Tocháčkovi, vznikla myšlenka vytvoření důstojného památníku pro instalaci pamětní desky. Autorem architektonického návrhu památníku se stal Ing. arch. Jakub Kotek, který je mimo jiné autorem vyhlídky na Domaninách.

Před samotným odhalením pamětní desky vystoupil Ing. Josef Zelinka, který všechny přítomné seznámil s osobností a osudem Viléma Tocháčka. Člověka, který za svou statečnost a nezištnou službu spoluobčanům bohužel zaplatil životem. Odhalení pamětní desky provedl starosta obce Šitbořice Antonín Lengál. Po odhalení pamětní desky vystoupil místní pan farář Mgr. Jiří Topenčík, který památník požehnal. Na závěr zazněla státní hymna České republiky a následně poděkování všem, kdo se na vybudování památníku podíleli, zejména členům rady Jiřímu Danielovi a Ing. Jiřímu Kaňovi. V okolí nově vybudovaného památníku bude ještě v letošním roce doplněna výsadba doprovodné zeleně, dle původního architektonického návrhu.

You may also like...