Výmalba kostela sv. Mikuláše v Šitbořicích

V roce 2020 proběhla výmalba kostela sv. Mikuláše v Šitbořicích, na kterou se nám podařilo získat dotaci od Jihomoravského kraje ve výši 125 000 Kč. Děkujeme!

Část závěrečné zprávy k samotné výmalbě kostela:

Výmalba kostela, v celém rozsahu obnovená naposledy před 43 lety, byla před zahájením prací zaprášená a znečištěná, v některých místech byla poškozená vzlínající vlhkostí, prasklinami nebo nesoudržností omítky, zasekáním elektroinstalace a následnými lokálními vysprávkami. Po povrchu stěn byly provedeny rozvody ozvučení. Před zahájením prací na obnově výmalby byly osekány spodní partie omítek na stěnách a zdivo bylo ponecháno obnažené k proschnutí.

Práce na obnově výmalby byly provedeny v prvním pololetí roku 2020. V první fázi bylo položeno po obvodu kostela zatrubkování pro rozvody ozvučení a byly provedeny sanační omítky v soklových partiích stěn. Dále bylo postaveno lešení a provedeny vlastní práce na obnově výmalby, které zahrnovaly jednak konzervaci a rehabilitaci olejových obrazů na klenbě kostela, jednak obnovu výmalby kleneb a stěn včetně šablonového dekoru. Bylo provedeno čištění maleb, oprava prasklin a nesoudržných míst a poté vlastní malířské práce. Při obnově bylo v maximální možné míře respektováno původní řešení výmalby.

Kdo by si chtěl přečíst celou zprávu i s fotodokumentací, tak ji najdete zde: Záverečná zpráva

 

You may also like...